Deutérium mentes víz és rák

Ha rákérintett vagy, akkor ezt olvasd el: Rák saját tapasztalat

Deutérium csökkentett víz házilag

Ha otthon szeretnél deutérium csökkentett vizet készíteni, akkor nincs más dolgod, mint saját desztillálót kell készítened. A víz egy desztilláláskor 2,5-5-10 %-ot veszít deutériumtartalmából (forralás intenzitásától függően, minél jobban forr, annál több a gőzben a deutérium). Így többszöri desztillálással jelentősen csökkenthető a víz deutérium tartalma. Az eljárás eredményességét a D2O (nehézvíz) és a H2O forráspontjának eltérésétől működik. A víznek alacsonyabb, így lepárláskor, hasonlóan az alkohol lepárlásához a vízgőzben csökkent mennyiségben van jelen a magasabb forráspontú anyag, azaz a deutériumos víz, a D2O. A boltokban kapható deutérium csökkentett vízdesztillálással készül

Az ülepítés (a D2O fajsúlya nagyobb) meg a molekulák brown mozgása (részecskék szüntelenül zajló, véletlenszerű mozgása) miatt valószínűleg nem működik kellő hatékonysággal, pl a tenger fenekén nem nagyobb a deutérium koncentráció még nagyobb mélységekben sem, az esővízben viszont valamivel kisebb, mint a felszíni vizekben. Az esővíz nem más, mint természetesen desztillált víz, a legjobb tehát az lenne, ha tiszta esővizet tudnánk tovább desztillálni otthon, de sok esetben jobb híján marad a csapvíz.  (forrás: internet)

Fontos! Soha ne pároljuk le az egész vizet, hanem mindig kb. a 50%-át ki kell öntenünk, mert az eljárás végéhez közeledve nő a gőzben a deutérium, mivel feldúsul az éppen forralt vízben.

Kb. 23 000 Ft-os nagyságrendű a desztilláló elkészítése.  A desztilláló elkészítésének pontos leírását elolvashatod. Az ozmózis víztisztítók önmagukban nem csökkentik a víz deutérium tartalmát, sőt egyéb víztisztítók sem.

A víz deutérium tartalmának vizsgálata nagyon költséges eljárás, csak speciális laborokban végezhető. A fenti adatok hozzávetőlegesek, internetes forrásokból származnak.

A desztilláló házi elkészítésének pontos leírása itt olvasható.

Mi a deutérium?

A deutérium vagy nehézhidrogén a hidrogén egyik stabil izotópja, melynek természetes előfordulása 1 atom 6600 (azaz 150 ppm) hidrogénatomonként. A deutérium kémiai szempontból a közönséges hidrogénhez hasonlóan viselkedik, bár a nagyobb tömege miatt a deutériumot tartalmazó reakciók valamivel kisebb sebességgel mennek végbe, mint a megfelelő közönséges hidrogént tartalmazó reakciók. A két izotópot fizikailag tömegspektrométerrel lehet megkülönböztetni. Ezenfelül a deutériumvegyületek fizikai tulajdonságai eltérhetnek a hidrogénes megfelelőjüktől; például a D2O (nehézvíz) sokkal viszkózusabb mint a H2O.

Mennyi deutérium található felszíni vizeinkben?

A természetes vizekben a deutérium/hidrogén (D/H) arány ≈1:6600 (150 ppm, 0,015 atom%, 16 mM), bár szélességi kör és a tengerszint feletti magasság növekedésével az arány jóval kisebb lehet. Gleason 1976-ban a Nature folyóiratban kis cikket publikált arról, hogy a Déli-sarkról származó csökkent D-tartalmú (≈110 ppm) víz elősegítette a zab növekedését, és már akkor javasolta a csökkentett D- (és O18-) tartalmú vizekkel történő kutatást. Az élő szervezetekben 10 mM fölötti a deutérium tartalom(HDO formában és molekulákba épülve). Otthoni módszerekkel sajnos nem lehet megállapítani egy adott víz deutérium tartalmát.

Milyen hatással van a tumorokra a csökkentett deutériumtartalom?

A DDW nagymértékben gátolja az egerekbe transzplantált tumorok növekedését, csökkenti a metasztázis mértékét, többszörösére növeli az állatok túlélését, és sok esetben a tumor teljes regresszióját eredményezi. A DDW gátolja a karcinogén 7,12-dimetilbenz-[a]-antracén által az állatokban indukált, a sejtciklus szabályozásában részt vevő c-myc, Ha-ras protoonkogének és a p53 tumor szupresszor gén expresszióját. A DDW radioprotektív és immunstimuláló hatással is rendelkezik, és antioxidáns jellegű hatást mutat. A DDW tumoros sejtekre gyakorolt hatása annál erősebb, minél kisebb a víz D-tartalma.

A DDW kedvezô hatása a tumoros sejtekkel szemben valószínűleg a sejtek pH-szabályozásán keresztül érvényesül. A tumoros sejteket magas glikolitikus aktivitás, savas metabolitok, hipoxiás(oxigénhiányos) és csökkent pH-jú mikrokörnyezet jellemzi. Az állati sejtek szaporodásához 7,1–7,2 pH feletti lúgos sejten belüli közeg elengedhetetlen. A sejtosztódás megkezdéséhez szükséges lúgos pH eléréséhez protonokat kell a sejtből kipumpálni. A tumoros sejtek kisebb ATP-termelésük folytán csökkent mértékben képesek a protonokat kipumpálni, sőt a sejten belüli savasabb közegbôl – a D/H-arány csökkenése miatt – megnő a H+ sejten kívüli térből a sejtbe történő passzív diffúzió mértéke, amely megnehezíti az osztódáshoz szükséges pH elérését, elősegítve a sejtek apoptózisát (programozott sejthalálát).

A közelmúltban összefoglaló értékelés készült arról az emlőtumoros betegcsoportról, amely a konvencionális kezelések (műtét, kemoterápia, sugárkezelés) mellett a csökkentett deutériumtartalmú készítményt fogyasztotta 1992 és 2003 között. A jelentés 122 beteg sorsát követte nyomon. 74 betegnél (esetenként többéves tumormentes állapot után) már távoli áttétek voltak jelen (csont, máj, tüdő, agy), mielőtt fogyasztani kezdték a készítményt. 48 beteg a műtétet követően, tumormentes állapotban egészítette ki a kezelését a Dd-víz fogyasztásával. Az adatok szerint a 74, távoli áttéttel rendelkező beteg közül négyszer annyian voltak életben két évvel az áttét megjelenése után, mint a csak konvencionális kezelésben részesült betegek közül. Ezzel párhuzamosan a tumormentes betegeknél a felére csökkent az 5 éven belül visszaesők száma.

A retrospektív vizsgálat eredményei egyéb tumorfajták (pl. tüdő, prosztata, vese, vastagbél) esetében is azt mutatták, hogy a konvencionális kezeléssel elérhető eredményeket (medián túlélés, progressziómentes időtartam stb.) duplázni, esetenként akár 3-4-szerezni lehet a deutériumdepletio integrálásával a jelenlegi kezelések rendszerébe. A daganatos betegek gyógyulási arányát mai tudásunk szerint már 2-3 éven belül jelentősen meg lehetne növelni, ha a konvencionális kezeléssel remisszióba hozott betegek kezelése kiegészülne a deutériumdepletiós terápiával. A betegeknek először 6-8 hónapig kellene helyettesíteniük normál folyadékbevitelüket a Dd-vízzel, majd 2-3 hónapos szünet után 2-4 hónapig újabb kúrát kellene tartaniuk, és ezt  3-4 éven keresztül kellene ismételniük. Műtétet megelőzően a Dd-vízzel történő, 2-4 hétig tartó előkezelés jelentősen javíthatja a daganatok operabilitását; ezt erősíti meg a csökkentett deutériumtartalmú állatgyógyszer alkalmazásának többéves tapasztalata is. A deutériummegvonás alkalmazása különösen sikeres lehet sugárkezeléssel kombinálva.

Az eljárás preventív hatását hosszú távú állatkísérletben vizsgálva 48 egeret kezeltünk olyan kémiai rákkeltő ágenssel (DMBC), melynek hatására fél éven belül megjelennek a daganatok, és ezzel párhuzamosan megindul az állatok elhullása. A daganat indukcióját követően az állatokat két, 24-24 egyedet tartalmazó csoportra osztottuk, az egyik csoportot normál (kontrollcsoport), a másikat Dd-vízzel (kezelt csoport) kezdtük itatni. A kontrollcsoportban az állatok elhullása az első fél évet követően folyamatos volt, az állatok 75%-a (18 állat) 270 napon belül elpusztult az indukció nyomán spontán megjelenő tüdő-, vese-, májdaganatban, illetve leukémiában. Ezzel szemben a kezelt csoportban a kezelést követő 150. és 330. nap között csak 2 állat hullott el (8%), és a kísérlet lezárásáig (370 nap) is csak 12 állat pusztult el daganatos betegség miatt. A kezelt csoportban jelentősebb elhullás több mint 200 nappal később következett be, mint a kontrollcsoportban, ami emberre vetítve azt jelentheti, hogy 15-20 évvel lehet késleltetni a daganatok megjelenését a csökkentett deutériumtartalmú víz alkalmazásával.

A Preventa® csökkentett deutériumtartalmú ivóvíz széles körű alkalmazása révén a prevenciót ki lehetne terjeszteni valamennyi tumorfajtára, így az nem korlátozódna arra a néhány tumortípusra, amelyek esetében a szűrésre egyáltalán lehetőség van (méhnyak, emlő, tüdő, vastagbél, prosztata). A mai prevenciós gyakorlat, stratégia nagy kihívása, hogy a viszonylag olcsó szűrést költséges terápia követi, ami például prosztatatumor esetében nem is indokolt mindenkinél, akinél emelkedett PSA értéket találnak. A deutériumdepletio integrálásával az olcsó szűrést egy relatíve olcsó terápia követhetné, amely kiterjeszthető lenne valamennyi kiszűrt betegre, és 2-3 éven belül akár 20-30%-os csökkenés is elérhető lenne a daganatos halálozásban.

A Dd-víz al­kal­ma­zá­sa új te­rá­pi­ás le­he­tő­sé­get kí­nál a kli­ni­ku­sok szá­má­ra – a már meg­lé­vő tumorellenes ke­ze­lé­sek mel­lett, azo­kat ki­egé­szít­ve – a da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­sek ha­té­ko­nyabb ke­ze­lé­sé­re, és az eljárás jelentős sze­re­pet tölthet be a meg­elő­zés­ben is.

Növénykísérletek

A DDW csökkentette különböző csírázó növények hajtáshosszát

A DDW biológiai rendszerekre gyakorolt hatásának vizsgálatára magok csírázását vizsgáltuk csökkentett deutériumtartalmú közegben. Egyszerű kísérleti rendszerben különböző magokat csíráztattunk normál és csökkentett deutériumtartalmú vízben. A kísérletek során több mint 12 000 mag csírázását vizsgáltuk. Minden esetben azt tapasztaltuk, hogy a csíranövény hajtáshossza rövidebb volt DDW-ben, mint normál vízben. A gátlás mértéke 5-60%-ig terjedt (az átlagos szórás 5-10% közé esett) a különböző növényfajok esetében.

A DDW a sejten belüli tér átmeneti lúgosodását idézte elő

A növénykísérletekhez az Elodea canadensis nevű vízinövényt választottuk. Azt kívántuk vizsgálni, hogy tudunk-e fiziológiás választ indukálni a növény csökkentett deutériumtartalmú vízbe való áthelyezésével. Kísérleteink megerősítették, hogy a deutérium koncentrációjának csökkenése stresszt idéz elő a növényi sejtekben. A mért változásokból arra következtethetünk, hogy a deutérium megvonására a növény úgy reagál, mintha sötétbe került volna. Az eredmények megerősítették, hogy a D-koncentráció változtatásán keresztül befolyásolni tudjuk az intracelluláris tér H+ ion koncentrációját.

A deutérium mentes víz ára

A Dd-víz 4 féle deutériumtalommal kapható: 125, 105, 85, 25 ppm. (a normál csapvíz 150 ppm tartalmú) Árak a tartalom szerint változnak: 125 esetén 1500 Ft-tól, 25-ös esetén 7500 Ft-tól alakul.

A 25-ös csak állatgyógyászati célra engedélyezett gyógyszer. Az állatkísérletekben nagyrészt ezt alkalmazták.

Mennyit kell fogyasztani a deutérium csökkentett (mentes) vízből?

A deutérium megvonás lényege, hogy a szervezet teljes vízkészletét le kell cserélni deutérium csökkentett vízre, így minden csepp magasabb deutérium tartalmú víz a hatást csökkentheti.  A DDW tumoros sejtekre gyakorolt hatása annál erősebb, minél kisebb a víz D-tartalma. Az emberi test körülbelül 75% vízből áll. Ennek a vízkészletnek kell deutérium tartalmát jelentősen csökkenteni, majd fenntartani a csökkentett állapotot. Egyéni érzékenység függő, hogy milyen deutériumtartalomnál indul meg a daganatok regressziója.

Hol kapható?

Bizonyos gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Ha anyagilag jól akarsz kijönni, akkor készítsd el magad a desztillálót:

A desztilláló házi elkészítésének leírása itt olvasható.

Ha rákérintett vagy, akkor ezt olvasd el: Rák saját tapasztalat

Irodalomjegyzék:

Gleason, J. D. (1975) Oats may grow better in water depleted in oxygen 18 and deuterium. Nature, 256: 305.
Somlyai, G., Jancsó, G., Jákli, Gy., Vass, K., Barna, B., Lakics, V., Gaál, T. (1993) Naturally occurring deuterium is essential for the normal growth rate of cells. FEBS Lett., 317: 1–4.
Tyrysov, V. S., Siniak, Iu. E., Antoshina, E. E., Trykhanova, L. S., Gor’kova, T. G. (2006) The effect of preliminary administration of water with reduced deuterium content on the growth of transplantable tumors in mice. Vopr. Onkol., 52: 59–62.
Gyöngyi, Z., Somlyai, G. (2000) Deuterium depletion can decrease the expression of C-myc Ha-ras and p53 gene in carcinogen-treated mice. In vivo, 14: 437–439.
Bild, W., Stefanescu, I., Haulica, I., Lupusoru, C., Titescu, G., Iliescu, R., Nastasa, V. (1999) Research concerning the radioprotective and immunostimulating effects of deuterium-depleted water. Rom. J. Physiol., 36: 205–218.
Paduraru, I., Jerca L., Berbec, A., Wild, W., Lupusoru, C., Haulica, I., Paduraru, O., Jerca, O. (2000) Deuterium depleted water effects over some oxidative stress parameters. Roum. Biotech. Lett., 5: 273–278.
DeCoursey, T. E., Cherny V. V. (1997) Deuterium isotope effects on permeation and gating of proton channels in rat alveolar epithelium. J. Gen. Physiol., 109: 415–434.